Home >  Market & Service >  Typical Cases

Electric Power 


> Xinjiang Tianfu Thermoelectricity Co., Ltd.

> Xinjiang Tianfuhesheng 2*330MW Cogeneration
Power Station Project

> Liaoyang Guocheng Thermoelectricity Co., Ltd.

> Yangquan Yonder Coalbed Methane Utilization 
Co., Ltd.

> Puyang Longfeng Power Plant > Jiaozuo Danhe Power Plant

> Yongcheng Coal & Electricity Co., Ltd. 
Thermoelectric Plant Project

> Linyi Sande Special Steel Co., Ltd. > Yahekou Power Plant Project

> Hesheng (Shanshan)  Energy Management Co., Ltd.

> Hesheng (Shanshan)  Electric Co., Ltd. > Shenghong  Thermal  Co., Ltd. in Linying County

> Zhengzhou Yuneng Thermal Power Co., Ltd. 
2*660MW Coal-fired Heat Supply Unit Project