Home >  Market & Service >  Typical Cases

Metallurgy


> Zhengwei (Gansu) Copper Technology Co., Ltd. > Yingkou Zhongwang Silicon Co., Ltd. > Sinosteel Engineering Design & Research Institute
> Shougang Changzhi Iron & Steel Co., Ltd. > Wuyang Iron & Steel Co., Ltd. > China Huaye Science &Industry Group Co., Ltd.
> Xinjiang West Hoshine Silicon Co., Ltd. > Jiugang Tiancheng Color Aluminum Co., Ltd. in  Gansu > Wangzhuang Pig Iron Co.,  Ltd.  in Jiaokou County
> Nanyang Hanye Special Steel Co. Ltd. > Tangshan Ganglu Steel Co. Ltd. > Shanshan Longsheng Carbon Manufacturing Co. Ltd.
> Beijing Jingcheng Kelin Environmental 
Protection Technology Co. Ltd.            
> Anyang Xinpu Steel Co., Ltd. > Dalong Project of Guizhou Nengkuang 
Manganese Industry Co., Ltd. in  Tongren
> Hesheng Silicon (Shanshan) Co., Ltd.