Home >  Market & Service >  Typical Cases

PV Power Station


> Yuzhou 1000MW PV Power Generation Project > Mengjiawan 30MW PV Power Station > 28MW PV Power Plant of Guanjin Plastic 
Industry Co.,  Ltd. in Fengcheng City

> SLankao 50MW Anti-poverty PV Project

> Hefeng County, Tacheng City Meiheng 50MW PV  Power Station >    20MW PV Power  Plant of Inner Mongolia Energy 
Engineering Co., Ltd.  in  Xiapa  Lake,  Wanyu  Town
> Yuyang District  300MW Project > 50MW PV power  station project 
in Qixian County, Hebi
> 20MW PV Power  Plant in Pinglu, Suzhou
> 200MW PV Power Plant of China (Ningxia) Energy 
in Hanjia0shui,  Zhongning

> Guanyindang 50MW Fishing-solar 
Hybrid Project Phase I

> 20MW On-grid PV Power Plant in 
Tiechang Town, Zunyi City

> Chengjiao Township, Nanzhao 160MW Project

> Wangjiang County, Anqing City 50MW PV 
Power Station Project

> 20MW On-grid PV Power Plant 
in Shengkang, Mengyin

> Dingyuanhaohui 140MW PV Power Generation Project > Dingbian Clean Energy 50MW PV Power Station > 20MW On-grid PV Power Plant in 
Tiechang Town, Zunhua City
> Shouguang 120MW Ground-mounted PV Power 
Station Project

> Tieshan District, Huangshi 50MW PV 
Power Station

> 20MW On-grid PV Power Plant in 
Xialiu, Hengdong, Hunan

> Qingnengliubao, Wudi 120MW Water-solar 
Hybrid PV Phase I

> 50MW On-grid  PV Power Station in Xinyi, Wangjiang

> 20MW Distributed PV Power Generation Project 
in Beidi Village,  Xiangyuan County
> Liyuangou, Yuzhou 120MW PV Power 
Generation Project
> 50MW On-grid PV Power Generation Project 
in Lu’an, Hejin, Shanxi
> 20MW PV Power Generation Project 
in Golmud PV Power Generation  Park
> 110MW PV Power Generation Project in 
Mianyang, Yulin, Shanxi
> Shuguanghuitai 49.5MW Fishing-solar  Hybrid PV Power Station > 20MW PV Project in Meida, Xintai

> Huashi, Yuzhou 100MW PV Power Generation

> Yong’an, Dongying 40MW PV Power Station > 20MW Distributed PV Power Generation Project 
in Hejiaqiao, Chengcheng

> Qitai Farm 100MWp PV Power Generation Project

> 40MW PV Power Generation Project in 
Qinghu, Luchuan, Guangxi
> 20MW PV Power Project of Riqida in Hualong County

> Huilongmiao Village 100MW PV Power 
Station Project

> 35MW On-grid PV Power Generation Project in Qushui > 20MW PV Project of Yongping Copper Mine 
of Jiangxi Copper Industry

> 100MW Ground PV Power Station of Foxcoon 
in Liaohepo Town,  Nanyang City

> 30MW PV Power Station in Mengjiawan > 20MW PV Power Generation Project in 
Xialiu, Hengdong, Hunan

> Shizuishan 100MW Benefiting-farmers 
Grid-connected PV Power Station

> 30MW PV Power Generation Project 
Phase 2 in Guyuan
> 14MW PV Ground Power Generation Project 
in Tianjiayao Town, Chicheng  County

> Wei County, Hebei 100MW PV Project

> 30MW PV Power Generation Project 
Phase 2 in Jinhu
> 12.4MW PV Power Generation Project 
in Zhangjiagang Area

> Jinyang, Yushen Industrial Park 
100MW PV Projec

> 30MW PV Power Station in Sanchaxiang 
Village, Huanglong County
> Gonghe 10MW Grid-connected PV Power Station

> 75MW PV Project in Jinzhai, Anhui

> 30MW PV Project in Shangcai, Zhumadian > 10MW PV Power Generation Project in 
Huaishu Village, Wanyu Town

> Ruyuan 60MW Ground-mounted PV Power 
Generation Project

> 30MW PV Project Phase 1 of CGN New Energy 
Holdings Co., Ltd. In Xietongmen
> 10MW PV Power Generation Project 
in Haixi, Qinghai

> 52 MW PV Project in Juancheng County

> 30MW PV Project in Shangcai, Zhumadian > Hunyuan, Shanxi 7.9MW Anti-poverty PV 
Power Generation Project

> Zhiguang 50MW PV Power Station

> 20MW PV Power Generation Project 
in Lian’nan Yao Autonomous Region
> 3.75MW PV Project of Bincheng Electric 
Power Co., Ltd. In Huangcaopo, Jiangxi

> Boai County 50MW Ground-mounted 
PV Power Station 


Wind Power 

> Naomaohu, Hami 200MW Wind Power Station Project

> Chenggong, Yunnan Jianfeng Mountain 49.5MW
 Wind Power Station Project

> Gengtun & Dongxing & Longwan, Heishan, Jinzhou
 Wind Power Project

> Zhongning Changshantou, Ningxia Yinxing Energy 
Wind Power Station Project

> Wugang Xianglong 36MW Wind Power Station 
Project

> Huangbai Mountain, Dabie Mountain Wind Power
 Station Project

> Jiange County, Guangyuan City Tiantai Mountain 
100MW Wind Power Station Project

> Wind Power Project in Huangtuling, Yuzhou City

> 99.5MW Wind Power Project of Tianrun Wind 
Power Co., Ltd. In Sijiao Town

> Wind Power Plant of Hubei Energy Group in Lichuan

> 7.5MW Distributed Wind Power Project 
of Xudabao Nuclear Plant

> 60MW Wind Power Plant of CGGC Co., Ltd.

> 10MW Distributed Wind Power Generation 
Project in Lanyang, Lankao 


Biomass Power Generation

> Everbright Bioenergy (Dingyuan) Co., Ltd. 
Dingyuan Biomass Power Generation Project

> Everbright Bioenergy (Chuzhou) Co., Ltd. Nanjiao 
Biomass Power Generation Project

> Shanxi Shunfa Thermoelectricity Co., Ltd. 
2*12MW Biomass Power Generation Project

> Everbright Bioenergy (Lingbi) Co., Ltd. Lingbi Agro 
forestry Biomass Power Generation Project

> Everbright Green Energy (Lingbi) Co., Ltd. Lingbi 
Household Garbage Incineration Power Generation Project

> Jiexiu Guotai Green Energy Co.,Ltd. 2*15MW 
 Biomass Power Generation Project

> Everbright Bioenergy (Huaiyuan) Co., Ltd. 
Huaiyuan Biomass Power Generation Project

> Datang Wuchang Biomass Power Generation Project

> Luoning Xinhua Biomass Power Generation
 Co., Ltd. Project

> Everbright Green Energy (Lankao) Co., Ltd. 
Lankao Green Energy Project

> Anyang Guangyuan Energy Biomass Thermoelectricity 
Co., Ltd. Project

> 1×30MW  Biomass  Power  Generation  and  Heat 
Supply  Project of  Tianhao  New  Energy  Co.,  Ltd.

> Chongqing  Third  Waste  Incineration  Plant  of 
Sanfeng  Kawan  Environment  Industry  Co., Ltd.

> 30MW  Biomass  Power  Generation  Project  in  Yeji  District

> 30MW  Biomass  Power  Generation  Project  in  Yu’an  District

> Urban-rural  Integration  Project  in  Sheqi  County

> Cycling  Ecological  Industry  Project  in  Shaoxing  City